AVG Voorwaarden Stichting Sjaluu

 

Sjaluu bestuur
  • Voorzitter:                        Han Schaars
  • Penningmeester:            Marcel Thomassen

Inhoud
Persoonsgegevens. 1
Verwerkers. 2

Persoonsgegevens

(Persoons)gegevens van de deelnemers worden verzameld bij aanmelding op een aanmeldformulier. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van alle rechten en plichten die samenhangen met de uitvoering van de deelname aan de activiteiten van de Stichting Sjaluu.

Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn worden gevraagd. Bij de deelnemers worden ook gegevens van de verwanten/ persoonlijk begeleiders gevraagd, zodat in geval van calamiteit met de verwanten/ persoonlijk begeleiders contact op kan worden genomen. Daarnaast geschiedt de betaling doorgaans via de verwanten/ persoonlijk begeleiders van de deelnemers.

De deelnemers accepteren dat hun gegevens louter worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden wanneer zij zich aanmelden als deelnemer.

De deelnemer geeft eveneens toestemming dat zijn/haar foto’s mogen worden gedeeld met degene waarmee zij op vakantie/of dagje uit zijn geweest. Daarnaast worden de foto’s ook met de verwanten/ persoonlijk begeleiders van de deze deelnemers gedeeld.

Gegevens van deelnemers zullen nooit zonder diens toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij de Stichting hiertoe wettelijk gebonden is.

Verwerkers

De (persoons)gegevens van de deelnemers worden gebruikt voor de registratie van deelnemers door de Voorzitter en/of de Penningmeester. De deelnemers administratie wordt bijgehouden in een Excel bestand.

Dit Excel bestand wordt bewaard in de Cloud Dropbox waar alleen het bestuur plus begeleiders toegang toe heeft.

De digitale aanmeldformulieren worden even eens bewaard in de Cloud Dropbox waar alleen het bestuur toegang toe heeft.

Slechts het bestuur heeft inzicht in de deelnemers administratie om de toegang tot persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en voor zover nodig voor de uitoefening van hun bestuurdersfunctie.

Bij activiteiten georganiseerd door de het team worden de daarvoor benodigde gegevens van deelnemers aan het team verstrekt.

Download hier de AVG Voorwaarden van de Stichting Sjaluu